Медицинские бланки

(2 отзыва клиентов)

Комплектов:
Категория:

Описание

Медицинские бланки Украины

Бланки любого тиража медицинские бланки  формата: А4, А5, А6, А3. Низкая стоимость. Срочная печать.

Листок непрацездатності Б/Н

ЖУРНАЛ обліку прийому хворих в стаціонар 001/о

ЖУРНАЛ ВІДМОВЛЕНЬ В ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ 001-1/o

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ХВОРИХ, ЯКИМ НАДАНА ЛІКУВАЛЬНА ВІДПУСТКА 001-2/o

Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома 001-3/o

Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль 002/o

Направлення на госпіталізацію вагітної для штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 002-1/o

Медична карта стаціонарного хворого 003/o

Медична карта переривання вагітності 003-1/o

Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 003-2/о

Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання 003-3/o

Листок лікарських призначень 003-4/o

Протокол переливання крові та її компонентів 003-5/o

Температурний листок 004/o

Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин 005/o

Межичні журнали

Журнал обліку збору ретроплацентарної крові 006/o

Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару 007/o

Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі 008/o

Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин 009/o

Журнал запису пологів у стаціонарі 010/o

Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії 011/o

Акт констатації смерті на підставі смерті мозку 012/o

Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження 013/o

Протокол патолого-анатомічного дослідження посліду 013-1/o

Протокол патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя 013-2/o

Направлення на патологогістологічне дослідження 014/o

Журнал реєстрації надходження і видачі трупів 015/o

Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі , відділенні або профілю ліжок 016/o

Акт констатації біологічної смерті 017/o

Карта обліку вилучення тканин 018/o

ПОВІДОМЛЕННЯ про випадок пересадки органа 019/o

ПАСПОРТ на гомотрансплантант 020/o

Карта донора (трупа) 021/o

Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні 024/o

Медична карта амбулаторного хворого 025/о

Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого 025-1/о

Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів 025-2/о

Медична карта студента 025-3/о

Талон на прийом до лікаря 025-4/о

Талон амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги 025-5/o

Талон амбулаторного пацієнта 025-6/о

Журнали обліку

Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської практики/сімейної медицини 025-6-1/o

Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант) 025-7/о

Медичний паспорт сім’ї 025-8/o

Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики — сімейного лікаря 025-8-1/o

Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку) 026/о

Виписка із медичної карти амбулаторного, (стаціонарного) хворого 027/o

Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення 027-1/o

Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення 027-2/o

Консультативний висновок спеціаліста 028/o

Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень 028-1/o

Направлення на Комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-2/o

Висновок Комісії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-3/o

Журнал обліку процедур 029/o

Контрольна карта диспансерного нагляду 030/о

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин 030-1/о

Бланки медичні

Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психо­неврологічного/ наркологічного закладу 030-2/о

Контрольна карта диспансерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології і з професійними захворюваннями 030-3/о

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз 030-4/о

Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення 030-6/о

Книга запису викликів лікарів додому 031/о

Журнал запису пологової допомоги вдома 032/о

Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації 033/o

ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування 034/o

Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії 035/o

Журнал для реєстрації Висновків Комісії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 035-1/o

Журнал реєстрації

Журнал реєстрації листків непрацездатності 036/o

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 037/о

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 037-1/о

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 037-2/о

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення 038/o

Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома 039/о

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 039-2/о

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 039-3/о

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 039-4/о

ЩОДЕННИК обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету) 039-5/o

Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету) 039-6/o

ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики 039-7/o

ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики 039-8/o

ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики 039-9/o

ВІДОМІСТЬ обліку відвідувань до лікаря загальної практики / сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниці 039-10/o

Щоденник обліку

Карточка попереднього запису на прийом до лікаря 040/о

ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації 041/o

Карта хворого , який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури 042/o

Медична карта стоматологічного хворого 043/о

Карта хворого, який лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті) 044/o

Карта звернення за антирабічною допомогою 045/о

Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень 046/o

Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури 046-1/o

ЖУРНАЛ реєстрації функціональних досліджень 047/o

ЖУРНАЛ реєстрації ультразвукових досліджень 048/o

Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря стоматолога 049/о

ЖУРНАЛ реєстрації радіоізотопних досліджень 049-1/o

Журнал запису рентгенологічних досліджень 050/o

Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії 051/o

Карта профілактичних флюорографічних досліджень 052/о

Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника 053/о

Іменний список призовників 054/о

Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ 055/о

Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії 056/о

Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет 057/o

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 058/o

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИЛУЧЕННЯ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 059/o

Журнал

Журнал обліку інфекційних захворювань 060/o

Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена 061/о

Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена 062/о

Карта профілактичних щеплень 063/о

Карта імунізації 063-1/о

Журнал обліку профілактичних щеплень 064/о

Медична карта хворого венеричним захворюванням 065/о

Медична карта хворого грибковим захворюванням 065-1/о

Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару 066/o

Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару 066-1/o

Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах 067/о

Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів 068/о

Журнал запису амбулаторних операцій 069/о

Довідка для одержання путівки 070/о

Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно) 071/о

Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення) 071-1/о

Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі 071-2/о

Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі 071-3/o

Санаторно-курортна карта 072/о

КАРТА хворого з імплантованим електрокардіостимулятором 073/o

ЖУРНАЛ реєстрації амбулаторних хворих 074/o

ЖУРНАЛ/КАРТА медичної допомоги сім’ям 074-1/o

Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 076/о

Путівка в дитячий санаторій 077/о

Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз 078/о

Медична довідка на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір 079/о

Медична довідка про стан здоров’я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення 079-1/o

Медичний висновок на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства у віці до 16 років 080/о

Медична карта хворого на туберкульоз 081/о

Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз 081-1/о

Медична довідка (для від’їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки 082/о

ЖУРНАЛ реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я громадян України, які виїжджають за кордон 082-1/o

МЕДИЧНА ДОВІДКА щодо придатності до керування транспортним засобом 083/о

Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову 083-2/0

ЖУРНАЛ реєстрації виданих (отриманих) бланківМедичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 083-4/o

Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу 084/0

Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки) 085/о

Медична довідка (лікарський професійно- консультативний висновок) 086/о

Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров’я 087/о

Направлення на МСЕК 088/o

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву 089/o

Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз 089-1/o

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости 089-2/o

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення 090/o

ЛИСТОК призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень 091/o

ПОВІДОМЛЕННЯ про травму невиробничого характеру 092/o

ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі 092-1/o

Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника 093/о

Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації 094-1/о

Листок очікування реципієнтів на пересадку органів 094/o

КАРТА кандидата на трансплантацію 094-2/o

Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад 095/o

ДОВІДКА про тимчасову непрацездатність в зв’язку з побутовою травмою, операцією аборту 095-1/o

Історія пологів 096/o

Карта розвитку новонародженого 097/o

Виписка із карти розвитку новонародженого 097-1/o

Повідомлення про результат лікування безпліддя 099/o

Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи 100/o

Акт психіатричного огляду засудженого 101/o

Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті) 102/o

Медичне свідоцтво про народження 103/o

Медицинские бланки свідоцтво про народження 103/o-95

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o-96

ЖУРНАЛ реєстрації акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину 103-2/o

Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні 104/o

Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи 105/o

Медицинские бланки свідоцтво про смерть 106/o

Лікарське свідоцтво про смерть 106/o-95

Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o

Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o-95

Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o

Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o-95

Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом 108-1/o

Індивідуальна карта вагітної і породіллі 111/о

ЖУРНАЛ обліку допологових патронажів вагітних 111-1/o

Медицинские бланки розвитку дитини 112/о

Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні 113/o

Супровідного листка станції швидкої медичної допомоги 114/o

Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу 115/o

Щоденник роботи станції (відділення, об’єднання) швидкої медичної допомоги 115-1/o

Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) 116/о

ЖУРНАЛ реєстрації прийому викликів та їх виконання відділенням екстреної та планово-консультативної допомоги 117/o

Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду 122/о

Протокол обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-1/o

Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-2/o

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-3/o

Картка особи, яка підлягає медичному огляду 123/о

Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 127/о

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 127-1/о

Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності 127-2/o

Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань 128/о

Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння 129/о

Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння 129-1/о

Карта обліку диспансеризації 131/о

Карточка хворого цукровим діабетом 132/о

МЕДИЧНА ДОВІДКА про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 133/o

Журнал реєстрації виданих (отриманих) банків медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників цнтральних органів виконавчої влади, а також голів місцевитх державних адміністрацій 133-1/o

Карта алергологічного дослідження 134/о

Паспорт хворого алергічним захворюванням 135/о

Медицинские бланки на випадок травматизму на транспорті 136/o

СИНАДІАБ Основний інформаційний лист 136-1/o

Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет 136-2/o

КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ПРИ МЕДИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ 137/o

ЖУРНАЛ щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв 137-2/o

Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих 139/о

Сертифікат про проходження наркологічного огляду 140/о

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження -наркологічного огляду 140-1/о

Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів 141/о

Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту 142/о

Посвідчення водія про проходження медичної підготовки 143/о

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія 143-1/о

Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом 144/о

Медична карта профілактичного наркологічного огляду 145/о

Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів 146/о

Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 147/o

Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 147-1/o

Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу 147-2/o

Реєстраційна генетична карта 149/o

Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку 149-1/o-03

ПОВІДОМЛЕННЯ про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією 149-2/o

реєстраційна карта хворого з порушенням росту, що потребує лікування гормоном росту 149-3/o

КАРТА обліку процедур гемодіалізу 150/o

Медицинские бланки. Журнал обліку померлих 151/o

Журнал обліку новонароджених 152/o

Журнал обліку випадків перинатальної смерті 153/o

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації 155/o

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене, або заключне) 155-1/o

Журналу обліку надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях 156/o

Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою 167/o

Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168/o

Довідка про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-1/o

Акт визначення причинного зв‘язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-2/o

СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН № 3 168-3/o

Журнал протоколів проведення імунохроматографічного дослідження швидкими тестами (CITO TEST) 498-3/o

Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ 501-1/o

Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки 501-2/o

Повідомлення про взяття на облік та уточнення інфекційного статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою 501-3/o

Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи 502-1/o

Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи 502-2/o

Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ 502-3/o

Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров’я 510/o

Журнал обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я 510-1/o

У на с в типографии вы можете заказать печать медицинских бланков Украина. Печать медицинских бланков Одесса, Киев, Днепр. Доставка по Украине. Низкая цена. Звоните и заказывайте. Медицинские бланки образцы.

 

2 отзыва на Медицинские бланки

  1. Анна О.

    Наша клиника всегда заказывает бланки тут. Ребята бесплатно размещают логотип на бланке и вносят простые правки по требованию. Отличное качество даже от 1 шт.

  2. Юрий М.

    Отличное качество бланков, ребята не печатают на газетной бумаге, но и себя она уже изжила. Гораздо приятней все заполнять на белоснежной бумаге. Спасибо за срочную доставку.

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *