Медицинские бланки

6 отзывов

Категория:

Описание

Медицинские бланки Украины

Бланки любого тиража медицинские бланки  формата: А4, А5, А6, А3. Низкая стоимость. Срочная печать.

Листок непрацездатності Б/Н

ЖУРНАЛ обліку прийому хворих в стаціонар 001/о

ЖУРНАЛ ВІДМОВЛЕНЬ В ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ 001-1/o

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ХВОРИХ, ЯКИМ НАДАНА ЛІКУВАЛЬНА ВІДПУСТКА 001-2/o

Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома 001-3/o

Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль 002/o

Направлення на госпіталізацію вагітної для штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 002-1/o

Медична карта стаціонарного хворого 003/o

Медична карта переривання вагітності 003-1/o

Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 003-2/о

Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання 003-3/o

Листок лікарських призначень 003-4/o

Протокол переливання крові та її компонентів 003-5/o

Температурний листок 004/o

Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин 005/o

Межичні журнали

Журнал обліку збору ретроплацентарної крові 006/o

Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару 007/o

Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі 008/o

Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин 009/o

Журнал запису пологів у стаціонарі 010/o

Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії 011/o

Акт констатації смерті на підставі смерті мозку 012/o

Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження 013/o

Протокол патолого-анатомічного дослідження посліду 013-1/o

Протокол патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя 013-2/o

Направлення на патологогістологічне дослідження 014/o

Журнал реєстрації надходження і видачі трупів 015/o

Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі , відділенні або профілю ліжок 016/o

Акт констатації біологічної смерті 017/o

Карта обліку вилучення тканин 018/o

ПОВІДОМЛЕННЯ про випадок пересадки органа 019/o

ПАСПОРТ на гомотрансплантант 020/o

Карта донора (трупа) 021/o

Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні 024/o

Медична карта амбулаторного хворого 025/о

Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого 025-1/о

Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів 025-2/о

Медична карта студента 025-3/о

Талон на прийом до лікаря 025-4/о

Талон амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги 025-5/o

Талон амбулаторного пацієнта 025-6/о

Журнали обліку

Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської практики/сімейної медицини 025-6-1/o

Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант) 025-7/о

Медичний паспорт сім’ї 025-8/o

Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики — сімейного лікаря 025-8-1/o

Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку) 026/о

Виписка із медичної карти амбулаторного, (стаціонарного) хворого 027/o

Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення 027-1/o

Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення 027-2/o

Консультативний висновок спеціаліста 028/o

Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень 028-1/o

Направлення на Комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-2/o

Висновок Комісії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-3/o

Журнал обліку процедур 029/o

Контрольна карта диспансерного нагляду 030/о

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин 030-1/о

Бланки медичні

Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психо­неврологічного/ наркологічного закладу 030-2/о

Контрольна карта диспансерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології і з професійними захворюваннями 030-3/о

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз 030-4/о

Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення 030-6/о

Книга запису викликів лікарів додому 031/о

Журнал запису пологової допомоги вдома 032/о

Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації 033/o

ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування 034/o

Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії 035/o

Журнал для реєстрації Висновків Комісії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 035-1/o

Журнал реєстрації

Журнал реєстрації листків непрацездатності 036/o

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 037/о

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 037-1/о

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 037-2/о

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення 038/o

Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома 039/о

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 039-2/о

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 039-3/о

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 039-4/о

ЩОДЕННИК обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету) 039-5/o

Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету) 039-6/o

ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики 039-7/o

ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики 039-8/o

ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики 039-9/o

ВІДОМІСТЬ обліку відвідувань до лікаря загальної практики / сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниці 039-10/o

Щоденник обліку

Карточка попереднього запису на прийом до лікаря 040/о

ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації 041/o

Карта хворого , який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури 042/o

Медична карта стоматологічного хворого 043/о

Карта хворого, який лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті) 044/o

Карта звернення за антирабічною допомогою 045/о

Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень 046/o

Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури 046-1/o

ЖУРНАЛ реєстрації функціональних досліджень 047/o

ЖУРНАЛ реєстрації ультразвукових досліджень 048/o

Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря стоматолога 049/о

ЖУРНАЛ реєстрації радіоізотопних досліджень 049-1/o

Журнал запису рентгенологічних досліджень 050/o

Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії 051/o

Карта профілактичних флюорографічних досліджень 052/о

Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника 053/о

Іменний список призовників 054/о

Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ 055/о

Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії 056/о

Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет 057/o

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 058/o

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИЛУЧЕННЯ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 059/o

Журнал

Журнал обліку інфекційних захворювань 060/o

Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена 061/о

Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена 062/о

Карта профілактичних щеплень 063/о

Карта імунізації 063-1/о

Журнал обліку профілактичних щеплень 064/о

Медична карта хворого венеричним захворюванням 065/о

Медична карта хворого грибковим захворюванням 065-1/о

Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару 066/o

Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару 066-1/o

Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах 067/о

Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів 068/о

Журнал запису амбулаторних операцій 069/о

Довідка для одержання путівки 070/о

Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно) 071/о

Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення) 071-1/о

Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі 071-2/о

Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі 071-3/o

Санаторно-курортна карта 072/о

КАРТА хворого з імплантованим електрокардіостимулятором 073/o

ЖУРНАЛ реєстрації амбулаторних хворих 074/o

ЖУРНАЛ/КАРТА медичної допомоги сім’ям 074-1/o

Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 076/о

Путівка в дитячий санаторій 077/о

Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз 078/о

Медична довідка на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір 079/о

Медична довідка про стан здоров’я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення 079-1/o

Медичний висновок на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства у віці до 16 років 080/о

Медична карта хворого на туберкульоз 081/о

Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз 081-1/о

Медична довідка (для від’їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки 082/о

ЖУРНАЛ реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я громадян України, які виїжджають за кордон 082-1/o

Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову 083-2/0

ЖУРНАЛ реєстрації виданих (отриманих) бланківМедичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 083-4/o

Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу 084/0

Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки) 085/о

Медична довідка (лікарський професійно- консультативний висновок) 086/о

Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров’я 087/о

Направлення на МСЕК 088/o

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву 089/o

Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз 089-1/o

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости 089-2/o

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення 090/o

ЛИСТОК призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень 091/o

ПОВІДОМЛЕННЯ про травму невиробничого характеру 092/o

ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі 092-1/o

Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника 093/о

Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації 094-1/о

Листок очікування реципієнтів на пересадку органів 094/o

КАРТА кандидата на трансплантацію 094-2/o

Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад 095/o

ДОВІДКА про тимчасову непрацездатність в зв’язку з побутовою травмою, операцією аборту 095-1/o

Історія пологів 096/o

Карта розвитку новонародженого 097/o

Виписка із карти розвитку новонародженого 097-1/o

Повідомлення про результат лікування безпліддя 099/o

Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи 100/o

Акт психіатричного огляду засудженого 101/o

Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті) 102/o

Медичне свідоцтво про народження 103/o

Медицинские бланки свідоцтво про народження 103/o-95

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o-96

ЖУРНАЛ реєстрації акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину 103-2/o

Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні 104/o

Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи 105/o

Медицинские бланки свідоцтво про смерть 106/o

Лікарське свідоцтво про смерть 106/o-95

Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o

Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o-95

Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o

Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o-95

Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом 108-1/o

Індивідуальна карта вагітної і породіллі 111/о

ЖУРНАЛ обліку допологових патронажів вагітних 111-1/o

Медицинские бланки розвитку дитини 112/о

Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні 113/o

Супровідного листка станції швидкої медичної допомоги 114/o

Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу 115/o

Щоденник роботи станції (відділення, об’єднання) швидкої медичної допомоги 115-1/o

Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) 116/о

ЖУРНАЛ реєстрації прийому викликів та їх виконання відділенням екстреної та планово-консультативної допомоги 117/o

Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду 122/о

Протокол обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-1/o

Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-2/o

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-3/o

Картка особи, яка підлягає медичному огляду 123/о

Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 127/о

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 127-1/о

Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності 127-2/o

Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань 128/о

Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння 129/о

Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння 129-1/о

Карта обліку диспансеризації 131/о

Карточка хворого цукровим діабетом 132/о

МЕДИЧНА ДОВІДКА про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 133/o

Журнал реєстрації виданих (отриманих) банків медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників цнтральних органів виконавчої влади, а також голів місцевитх державних адміністрацій 133-1/o

Карта алергологічного дослідження 134/о

Паспорт хворого алергічним захворюванням 135/о

Медицинские бланки на випадок травматизму на транспорті 136/o

СИНАДІАБ Основний інформаційний лист 136-1/o

Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет 136-2/o

КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ПРИ МЕДИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ 137/o

ЖУРНАЛ щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв 137-2/o

Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих 139/о

Сертифікат про проходження наркологічного огляду 140/о

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження -наркологічного огляду 140-1/о

Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів 141/о

Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту 142/о

Посвідчення водія про проходження медичної підготовки 143/о

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія 143-1/о

Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом 144/о

Медична карта профілактичного наркологічного огляду 145/о

Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів 146/о

Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 147/o

Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 147-1/o

Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу 147-2/o

Реєстраційна генетична карта 149/o

Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку 149-1/o-03

ПОВІДОМЛЕННЯ про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією 149-2/o

реєстраційна карта хворого з порушенням росту, що потребує лікування гормоном росту 149-3/o

КАРТА обліку процедур гемодіалізу 150/o

Медицинские журналы. Журнал обліку померлих 151/o

Журнал обліку новонароджених 152/o

Журнал обліку випадків перинатальної смерті 153/o

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації 155/o

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене, або заключне) 155-1/o

Журналу обліку надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях 156/o

Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою 167/o

Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168/o

Довідка про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-1/o

Акт визначення причинного зв‘язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-2/o

СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН № 3 168-3/o

Журнал протоколів проведення імунохроматографічного дослідження швидкими тестами (CITO TEST) 498-3/o

Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ 501-1/o

Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки 501-2/o

Повідомлення про взяття на облік та уточнення інфекційного статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою 501-3/o

Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи 502-1/o

Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи 502-2/o

Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ 502-3/o

Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров’я 510/o

Журнал обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я 510-1/o

Медицинские бланки формы и журналы

У на с в типографии вы можете заказать печать медицинские бланки Украина. Печать медицинские бланки Одесса, Киев, Днепр. Доставка по Украине. Низкая цена. Звоните и заказывайте. Медицинские бланки образцы.

 

 

6 отзывов на Медицинские бланки

5,0
На основании 6 отзывов
5 звёзд
100
100%
4 звезды
0%
3 звезды
0%
2 звезды
0%
1 звезда
0%
1-6 of 6 reviews
 1. МД

  Працюємо з цією друкарнею вже трохи більше двох років, друкуємо бланки та медичні журнали з нашим логотипом. Все завжди якісно та виконано в оговорені сроки.

 2. НТ

  Наша клініка постійно замовляє тут медичні бланки та журнали. Якість завжди на високому рівні, строки виготовлення завжди в межах домовленостей.

 3. С

  Дякуємо за співпрацю. Бланки якісні та чіткі на гарному папері.

 4. М

  Друкували в цій друкарні бланки медичного призначення для нашої клініки. Все швидко та якісно. Дуже була задоволена що для замовлення не потрібно мати оригінал макет для друку.

 5. АО

  Наша клиника всегда заказывает бланки тут. Ребята бесплатно размещают логотип на бланке и вносят простые правки по требованию. Отличное качество даже от 1 шт.

 6. ЮМ

  Отличное качество бланков, ребята не печатают на газетной бумаге, но и себя она уже изжила. Гораздо приятней все заполнять на белоснежной бумаге. Спасибо за срочную доставку.

Добавить отзыв
You must be logged in to post a review Log In

Вопросы и ответы

Вопросов пока нет

Задать вопрос

На Ваш вопрос ответит представитель магазина или другие покупатели.

Спасибо за вопрос!

Ваш вопрос получен и скоро будет дан ответ. Пожалуйста, не задавайте тот же вопрос снова.

Ошибка

Warning

При сохранении вашего вопроса произошла ошибка. Пожалуйста, сообщите об этом администратору сайта. Дополнительная информация:

Добавить ответ

Спасибо за ответ!

Ваш ответ получен и скоро будет опубликован. Пожалуйста, не отправляйте тот же ответ снова.

Ошибка

Warning

An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information: